aa
aa 地澤臨  坤土一世卦

aa19、地澤臨  坤土一世卦

【基本卦意】
臨:有「歡迎光臨、大駕光臨」,貴人來到的意義。

【卦意運用—偏吉卦】
主吉象。臨卦也有「君王臨幸」之意,是上位者對下者施以恩惠的現象,在事業投資財運,有貴人相助之意。
但是在感情上雖有期待而至的歡喜感,只是會有人尊己卑需仰息於人的感覺,所以有委屈於對方的現象,或是有外遇的情勢發生,卻又甘於接受。

【擬像延伸運用】
兌澤湖泊在坤地之下,地面之水流進池澤,而池澤之水又來灌溉地面萬物,彼此能夠相臨相佐、相互寄託希望而事事順遂。
又兌意為喜悅,坤意為順從,下悅上、上順下,水土相親近彼此和睦相得益彰。
得此卦者,處事宜柔和不宜剛健。
得此卦時,也會有在居所有苦勞憂慮,但會有受人之助終得安居。
卜求婚姻,雖有阻礙而破壞喜事,但終成,有些口舌尤妨。
男女占得,宜記處事不可過於剛強,勿因對方有坤母的柔順,而加以壓迫造成其反擊。

另由此卦推算八月後有凶者,乃是從卦爻陰陽爻變化數起,卦象兌下坤上為陰卦,故以坤卦來數計,從陽數算起,一陽在下為地雷復,陽進二為地澤臨,陽進三為地天泰,陽進四為雷天大壯,陽進五為澤天夬,陽進六為純乾。
陽極生陰,一陰復生於初,為天風姤,二陰於初二則為天山遯,共有八位。
而天山遯為退守、韜晦的意義,象徵陰勢小人漸盛,而陽氣君子消散退守,故有於八月後遭陰險小人加害之凶兆。

【應用吉凶參考】
運勢:運勢漸增,諸事亨通如意,前途有望,仕途有成,可得貴人相助。上下安合。以和順可奏大功,宜誠心待人,可諸事順暢,急進或忘形者,有破財之象。
愛情:不可急,切忌意氣用事要求,柔順期待者有吉象。
家運:幸福圓滿,切勿意氣用事,否則有反。
胎孕:生貴子。若春占則生女。無險。求佛及家神則安。產婦慎飲食。
子女得孝順之兒女。
週轉:可成。
買賣:防口舌,勿過急,和順交易有利。
疾病:為胃病或性病,泌尿生殖系或腹部、口腔之疾,不嚴重。
等人:有好消息且準時到。
尋人:西方或西南方,不必急,目下其人已動。自回。
失物:在灶下或水邊,遲找即空。
旅行:吉利。
考試:金榜題名。
訟詞糾紛:三人之事,本欲欺他人,反傷于己。有貴人主和,或莫再爭。
求事求職:順利可成。改行吉利。開業正得其時,大吉大利。


回到最前