aa
aa 坎為水   坎水八純卦

aa29、坎為水   坎水八純卦

【基本卦意】
水:表陷溺快被水淹滅之意,主凶象。四大難卦第二卦。

【卦意運用—偏凶卦】
表示困難已經到來了,此時正在險難掙扎中,隨時會被淹滅而破散。
此時若能破釜沈舟、奮力一擊,或許尚有轉機,需積極找尋求貴人幫忙,才會有生機。
事事多反覆被阻隔。求財望事不宜。
故得此卦者宜處處小心,隨時留意警惕,因其險象重伏,女人出入宜小心。
問病占得,有不治的凶象,坎水屬腎、泌尿系統,或與情色性病有關的疾病。
【擬像延伸運用】
此卦為重坎,坎為水為陷、為險,故為進退兩難、困上加困的凶象。
此卦也有延伸表示住居不安、憂患多,又遇病難盜賊等非常災難的凶象。
卜求婚姻,多有反覆不定而進退不是多折磨,受阻難成。
坎水之中必有魚,故男人占得必有魚水色情之災,女人占得亦有敗節受困之惱。因此延伸有顯示女禍發生的凶兆,須防外來情色誘惑。
也有二人連行出走之意,或有私奔,或無故出走不歸者,但稍後應可得知其去處。

【應用吉凶參考】
運勢:危機重重,宜容忍自重,保持心境開朗,沉著應付,則可有脫險之機。吃得苦中苦,方為人上人,凡事莫與人爭長短,否則有不幸災害。
愛情:溺於情愛之中,然本身和外圍的困擾和壓力都很大。有私奔之意。但此卦重險,諸事宜慎防血光之災。
家運:時運不濟,陷於困境之中,不和,且有分裂之憂,凡事宜慎重行事。
胎孕:非是長子,合是次胎。生男。臨產有虛驚,難產之象。
子女:子女多勞苦,宜忍辱負重,會有出人頭地的一大。子女宜防水厄之災。
週轉:難成。
買賣:虧損。
疾病:腎臟、生殖器官等部位之疾。久病者凶,近病者小凶可治,速醫或可救。
等人:不來。
尋人:此人因家庭不和或不得志而出走,亦有尋短之象,速尋北方水邊,否則此人有涉水滅頂之危。
失物:難尋。或被盜。
旅行:不宜,尤忌游泳、近水邊,有被水淹滅之勢。
考試:不理想。
訟詞糾紛:有田土事之爭。二三調不順,有理亦不可因有理仗勢。或盜賊之訟。但此卦不宜訟訴,有險。大不利之象。
求事求職:不利。
改行不宜,應暫時守住本行。開業者不利,有陷入困難之象。


回到最前